فایل صوتی حقوق مدنی دکتر محمد حسین شهبازی

فایل صوتی حقوق مدنی 2 تا 8 دکتر محمد حسین شهبازی

فایل صوتی حقوق مدنی دکتر شهبازی

 

تدریس شده در موسسه دادآفرین فرزانگان

 

در 41 جلسه یک ساعت و نیم تا دو ساعت و نیم


جهت تهیه کلیک کنید.

/ 0 نظر / 21 بازدید